Detta är IOTAP

Internet of Things and People (IOTAP) är ett forskningscentrum vid Malmö universitet som undersöker hur man kan dra nytta av Internet of Things (Sakernas internet), både vad gäller samhället i stort och som individ.

Vid IOTAP arbetar forskare inom framför allt datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter för industrin och offentliga organisationer, men också med “vanliga” användare. Forskningen har som syfte att bidra till lösningar som rör flera av de utmaningar vårt samhälle står inför inom områden som exempelvis hälsa, lärande, boende, energi och transporter.

IOTAP strävar efter att bli en internationellt ledande forskningsmiljö som på ett integrerat sätt studerar både de mänskliga och de tekniska delarna av Internet of Things.

Nedan hittar du en intervju med Paul Davidsson, IOTAPs föreståndare, där han berättar om de utmaningar vi ställs inför när allt fler prylar kopplas upp och ihop med varandra.

(Fjärde uppgiften: ”Internet of things” nästa digitala revolution)

Mer om IOTAP
» Läs om IOTAP på engelska
» Se några av de prototyper, produkter och tjänster IOTAP-forskare bidragit till utvecklingen av

Comments are closed.