“När allt är uppkopplat — glöm inte bort användaren”

I KK-stiftelsens senaste årsberättelse ges IOTAP stort utrymme. Flera företagsrepresentanter berättar om vilken nyttan av att ingå i IOTAP är:

– Det som är bra med forskningsprofilen är att vi både får ny kunskap och en mötesplats där många företag är med, menar Per Gustafsson, affärsutvecklare på Eon.

– Det stora antalet forskare som knyts till forskningsprofilen är intressant, säger Magnus Svensson på Sony Mobile. Forskningsprofilens bredd blir ett viktigt komplement till den forskning vi själva bedriver. Vi får här en genomlysning från många olika håll.

» Läs hela texten: Profilerad forskning ger draghjälp till framtidens produkter.

» Årsberättelsen i sin helhet kan laddas ner på KK-stiftelsens webbplats.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.