Kroppsburna datorsystem som påverkar vårt undermedvetna

I mitten av april presenterade IOTAPs Thomas Pederson sin forskning på En akademisk kvart. I videon nedan berättar Thomas Pederson om hur dagens mobila enheter ofta avbryter oss när vi sysslar med annat – och vad vi kan göra åt saken.

Hur ska vi människor kunna hantera information som plötsligt dyker upp från ingenstans? Det vi kan göra är att designa teknologi och system som tar hänsyn till det sammanhang vi just nu befinner oss i, så kallade kontext-känsliga system. Vi kan alltså göra våra enheter smartare så att de inte pockar på vår uppmärksamhet när den behövs på annat håll.

» Thomas Pederson är forskningsansvarig för IOTAP-labbet

» Evenemanget En akademisk kvart är Malmö högskolas populärvetenskapliga föreläsningsserie

Bookmark the permalink.

Comments are closed.